Ziet Hem, Hij komt!.pdf

Ziet Hem, Hij komt! PDF

Dit boek geeft een toelichting op o.a. de Kanttekening van de Statenvertaling die de periode 2016 -2034 beschouwen als het einde van de Antichristelijke machten en opbouw van de Christelijke Kerk door Gods Geest. De menorah, de gouden kandelaar, had 7 armen en 7 olielampen, die s avonds werden aangestoken om het heiligdom te verlichten. Toen de tempel herbouwd werd, profeteerde Zacharia onder het beeld van de kandelaar, dat de Heere weer met Zijn Geest bij Israël wilde wonen. Die profetie zal volkomen vervuld worden als Israël zijn Messias zal aannemen als de Zoon van God. Dit Goddelijk Licht zal uitstralen in de kerk van Christus onder al de volken: Ten tijde des avonds zal het licht zijn. Zach. 14:7. In 1948 werd de menorah het symbool van Israël. Een model is geplaatst vóór het regeringsgebouw, de Knesset. De onderste arm draagt het opschrift, in 7 Hebreeuwse woorden: Niet door kracht, noch door geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden, zegt de Heere der heirscharen Zach. 4:6.

HERUNTERLADEN

ONLINE LESEN

DATEIGRÖSSE 8.49 MB
ISBN 9781326533885
AUTOR Willem Westerbeke
DATEINAME Ziet Hem, Hij komt!.pdf
VERöFFENTLICHUNGSDATUM 02/05/2020

'Hij komt' in de Bijbel - bible.knowing-jesus.com Voorts wanneer een Leviet zal komen uit een uwer poorten, uit gans Israel, alwaar hij woont, en hij komt naar alle begeerte zijner ziel, tot de plaats, die de HEERE zal hebben verkoren; SVG. 1 Samuël 9:13 1 Samuël 9:13. Tools. Wanneer gijlieden in de stad komt, zo zult gij hem vinden, eer hij opgaat op de hoogte om te eten; want het volk zal niet eten, totdat hij komt Daar komt hij, je staat voor het raam te ...

PC und MAC

Lesen Sie das eBook direkt nach dem Herunterladen über "Jetzt lesen" im Browser, oder mit der kostenlosen Lesesoftware Adobe Reader & Google Chrome.

Bonus

Versandkostenfrei für Bonuscardkunde

eBooks Online

Sofortiger Zugriff auf alle eBooks - per Download und Online-Lesen